ІРЦ: Комплексна психодіагностика оцінки розвитку дітей
Назад до Giunti Psychometrics

Методики діагностики

Аналіз існуючих методик оцінювання психолого-педагогічного розвитку дитини засвідчує доцільність використання не окремих методик, які оцінюють певні аспекти психічного процесу дитини (пам’ять, уява, увага, мислення тощо), а цілісної комплексної системи оцінювання. Тому перспективою є створення банку методик в ІРЦ для комплексної оцінки різних сфер розвитку дитини від 2 до 18 років, серед яких методики WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD.


Зазначені методики дозволяють знаходити об’єктивні фактори розвитку дитини, які впливають на її успішність у навчанні, зокрема: