ІРЦ: Комплексна психодіагностика оцінки розвитку дітей
Назад до Giunti Psychometrics

Тривалість, звітність, висновки комплексної оцінки, умови повторної оцінки

Тривалість комплексної оцінки

Процедура і тривалість оцінювання визначаються згідно з віковими та індивідуальними особливостями розвитку дитини. Крім того, кількість зустрічей визначається часом для застосування методик оцінки.

Звіт фахівців за сферами оцінювання

Кожен педагогічний працівник, який індивідуально здійснює оцінку:

Засідання фахівців ІРЦ з комплексної оцінки

Узагальнення результатів комплексно оцінки здійснюється на засіданні фахівців ІРЦ, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з ООП. Під час засідання визначається:

Підготовка та затвердження загального Висновку за результатами комплексної оцінки

Для оформлення висновку директором інклюзивно_ресурсного центру назначається відповідальна особа. Підготовка висновку здійснюється у такому порядку:

 1. розділи Висновку: загальні дані про дитину; дані про сім’ю дитини (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер); умови виховання в сім’ї; відносини між членами сім’ї; інформація про стан здоров’я дитини; заклади освіти, в яких навчалася/навчається дитина — заповнюються відповідальною особою на підставі поданих батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини документів, вивчення її особової справи, медичних документів, інформації; зібраної під час спілкування з батьками (одним з батьків) або законними представниками, педагогічними працівниками навчальних закладів, з інших джерел;

 2. розділи Висновку: напрями оцінки; загальні висновки; рекомендації — заповнюються фахівцями інклюзивноресурсного центру за результатами проведення комплексної оцінки.

Інформування батьків та передача їм Висновку

Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з Висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого_педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

Інформування батьків проводиться у вигляді бесіди за відсутності дитини з урахуванням таких вимог. По-перше, бесіду з батьками варто будувати на доступному для них рівні використання термінології, чітко структуруючи матеріал.

По-друге, бесіда повинна враховувати батьківські почуття любові до дитини: необхідно підкреслювати позитивні сторони дитини, детально роз’яснювати суть труднощів у розвитку дитини та водночас подавати конструктивні пропозиції з їх подолання.

По-трете, бесіда має бути побудована в конструктивному напрямі, оскільки психолого-педагогічна допомога буде недостатньо ефективною, якщо батьки не стануть активними союзниками. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з ООП, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких передається батьками до закладу освіти.

Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в ІРЦ (сканована копія).

Моніторинг реалізації рекомендацій ІРЦ

 1. Під час складання і моніторингу ІПР

  • Участь в тематичних нарадах, семінарах, зустрічах
  • Аналіз/оцінка роботи педагогічних працівників
  • 3 аповнення звітів про результати надання психолого_педагогічних, корекційно-розвиткових послуг

 2. Під час складання і моніторингу ІПР

  • Участь в тематичних нарадах, семінарах, зустрічах
  • Аналіз звітів закладів освіти про надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині

Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг

За результатами комплексної оцінки фахівці ІРЦ:

Психолого_педагогічні, корекційно_розвиткові послуги надаються дітям з ООП, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та не отримують відповідної допомоги.

Повторна комплексна оцінка

У разі, коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з ООП не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників, відповідний структурний підрозділ з питань діяльності ІРЦ зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

Повторна комплексна оцінка проводиться у разі:

Об’єктом повторного оцінювання можуть бути:

Повторне оцінювання розвитку дитини з ООП в ІРЦ здійснюється за такими етапами:

 1. аналіз Висновку про комплексну оцінку розвитку дитини;
 2. аналіз поданої інформації про дитину;
 3. розроблення програми повторного оцінювання (розклад, команда фахівців, методики);
 4. безпосередній процес оцінювання;
 5. засідання консиліуму;
 6. розроблення Висновку про повторну оцінку;
 7. представлення та ознайомлення батьків (законних представників дитини) з Висновком про комплексну оцінку.

Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини та наявної інформації про її розвиток. Повторна комплексна оцінка є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП та надання їй психолого_педагогічних, корекційно-розиткових послуг.