ІРЦ: Комплексна психодіагностика оцінки розвитку дітей
Назад до Giunti Psychometrics

Організація ІРЦ

Підстави створення ІРЦ

Для реалізації відкриття ІРЦ існує багато програм з розвитку громад від Міністерства регіонального розвитку та будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд). Не дивлячись на відсутність прямих цільових субвенцій на відкриття ІРЦ на 2018 рік, Міністерство освіти і науки України виділило 502 млн. на інклюзивну освіту, і 998 млн. на введення програми Нова Українська школа. Субвенція на інклюзивну освіту є адресною, розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих дітей в інклюзивних класах конкретної школи. Розподіл виділених грошей на дитину (16 000 грн в 2017 році, близько 30 000 грн в 2018 році): 65 % на оплату додаткових занять з фахівцями, відповідно до корекційної програми дитини (ці гроші можуть виділятися на оплату персоналу ІРЦ), 35 % — на закупівлю обладнання, як для особистого користування, так і для групи учнів зі схожою нозологією. Тому, якщо у Вас є, наприклад, 5 дітей із порушеннями зору, то ці гроші можна використовувати на створення кабінету тифлопедагога в ІРЦ і т. д.

Зараз на громадських слуханнях знаходиться постанова про створення ОРЦ (обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти) на базі ІППО (Інститут післядипломної педагогічної освіти). У функції цієї структури входить навчання фахівців, підвищення кваліфікації, збір бази фахівців в конкретному регіоні та інша підтримка ІРЦ.

Алгоритм створення ІРЦ та вимоги

  1. На сесії місцевої влади приймається рішення «Про створення комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр“», що підпорядковується районному управлінню освіти;

  2. Наймається проектна організація, яка спроектовує ІРЦ відповідно до стандартів, зазначеними нижче;

  3. Проводяться ремонтні роботи та комплектація ІРЦ;

  4. Затверджується штатний розпис відповідно до стандартів, що зазначені нижче.

Вимоги до приміщення

Площа центру має бути не менше 160 кв. м.

Центри повинні мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У таких приміщеннях облаштовуються:

Штатний розклад

Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер. Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

Педагогічне навантаження фахівців центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці центру проводять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

Керівництво діяльністю центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»,  «Спеціальна освіта» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади:

  1. вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25–30 дітей з порушеннями мовлення або 15–20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

  2. вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12–15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

  3. практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12–15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

  4. вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12–15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату;

  5. посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.