гаряча лінія 044 585-44-05
Написати
нам у Viber
Написати
нам у Telegram

PEP-3 Психоосвітній профіль за методикою ТЕАССН

«Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН» (РЕР-3) — методика, що дозволяє оцінити сукупність нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

Авторські права

Pro-ed (USA)

Автори

Ерік Шоплер, Маргарет Д. Ленсінг, Роберт Джей Райхлер, Лі М. Маркус

Вік

2–7,5 років

Структура

2 частини — опитувальник для батьків/опікунів (3 субтести), завдання в ігровій формі для дитини (10 субтестів)

Тривалість

60–90 хвилин

Вибірка в Україні

Видання в Україні

2018

Вартість

Стартовий комплект PEP-3

Друкована продукція + стимульні матеріали + паперові та онлайн бланки для проведення 10 діагностувань. Вартість вказана з ПДВ включно.

113 000 грн.

Придбати методикуПройти діагностування

Центри для проходження діагностування

«Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН» (РЕР-3) був розроблений для оцінювання сукупності нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку. РЕР-3 дає можливість визначити рівень розвитку навичок і надає інформацію для постановки діагнозу та визначення ступеня тяжкості відхилення. Дані оцінювання надходять із двох важливих джерел, які доповнюють одне одного. З одного боку, це стандартизована, орієнтована на вікову норму шкала, розроблена для оцінювання розвитку моторних навичок і навичок комунікації, а також наявності дезадаптивних форм поведінки у дітей із РАС або іншими первазивними порушеннями розвитку (ППР), а також при підозрі на наявність цих станів. Другим джерелом даних є отримання інформації від батьків або законних представників неформальним способом.

PEP-3 розроблено на допомогу вчителям для визначення належності дитини до діагностичної групи (РАС або інше ППР), а також при складанні для неї освітньої програми.


Цілі РЕР-3:

 • визначення сильних і слабких сторін кожної дитини, які можуть бути враховані при складанні індивідуального плану навчання,
 • збір інформації для підтвердження діагнозу,
 • встановлення рівня розвитку/адаптації,
 • використання в дослідницькій діяльності для вивчення ефективності навчання,
 • оцінювання ефекту педагогічного та клінічного втручання,
 • може застосовуватися дослідниками в лонгітюдних дослідженнях для відстеження зміни освітнього профілю дитини в часі, а також динаміки дезадаптивних форм поведінки.

ТЕАССН стала першою програмою, яка визнала провідну роль батьків у ефективній взаємодії з фахівцями, встановила, що РАС є не емоційними розладами, а порушеннями, які мають нейробіологічне походження; і, нарешті, показала, що найбільш успішне навчання дітей із РАС відбувається в загальноосвітніх школах із застосуванням структурованих програм, що спираються на сильні сторони кожної дитини в навичках навчання і процесах обробки візуальної інформації.

Було доведено, що навчання в таких школах є набагато ефективнішим, ніж поширена до цього практика утримування дітей у психіатричних закладах.

Переваги PEP-3:

 • містить велику кількість невербальних завдань,
 • передбачає гнучкі процедури проведення оцінювання,
 • включає завдання, виконання яких не обмежено у часі,
 • містить конкретні матеріали, цікаві навіть для дітей із вираженими порушеннями,
 • розбитий на кілька рівнів розвитку, що дозволяє всім обстежуваним отримувати успішні результати,
 • включає розмовні завдання, відокремлені від інших функціональних областей, що дозволяє тестувати і навчати практично всіх дітей із РАС,
 • об’єднує останні дані досліджень з РАС, що є необхідним для складання діагностичних рекомендацій і приписів для планування ефективної індивідуальної корекції поведінки і розробки освітніх програм,
 • містить нормативні дані щодо групи дітей із розладами аутистичного спектра, які порівнюються з даними щодо групи дітей, розвиток яких відповідає нормі (єдиний наразі тест, що містить подібні дані),
 • дозволяє з високим ступенем надійності клінічно оцінити здібності дитини.