Назад до Giunti Psychometrics

Світові стандарти діагностики

Giunti Psychometrics Ukraine — інноваційний партнер психолога

Пропонуємо для ефективної роботи психолога сучасні методики оцінки. З нами ви зможете не лише ефективно проводити консультації, а й розвивати свої навики та збільшувати прибуток. Giunti Psychometrics Ukraine розробляє та адаптує інструменти для психологічної оцінки, забезпечуючи високу якість, наукові стандарти та адаптацію до конкретної країни під наглядом власників авторських прав згідно умовами ITC. Методики оцінки застосовуються до різних сфер: психологія дорослих, психологія дитини та підлітків, профорієнтація.

Conners-3

Conners-3
 • вік респондентів від 6 до 16 років;
 • розроблений на базі 40-річного дослідження в галузі дитячої та юнацької психопатології;
 • розроблений за світовим стадартом психодіагностики — DSM;
 • відображає оцінку поведінкових проявів розладу дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ);
 • оцінка базується на поведінці дитини в 3-х сферах: шкільній, соціальній та домашній;
 • актуально для ухвалення рішень в клінічному діагностуванні і для визначення готовності до навчання, при плануванні терапевтичного втручання і моніторингу, в ситуації дослідження, і для скринінгу.
Замовити консультацію

WISC-IV

WISC-IV
 • вік респондентів від 6 до 16 років;
 • розроблений на базі 65 років досліджень;
 • вимірює вербальний інтелект, сприйняття і мислення, швидкість обробки інформації, робочу пам’ять;
 • діагностує як розумову відсталість, так і обдарованість;
 • тест можна проводити навіть якщо дитина не вміє читати і писати, має легкі логопедичні проблеми, розлади навчання, РДУГ, легку і помірну розумову відсталість;
 • використовується як основа для побудови корекційної індивідуальної програми роботи з дитиною;
 • застосовується в індивуальному підході роботи з дитиною в школі та закладах позашкільної освіти.
Замовити консультацію

Leiter-3

Leiter-3
 • вік респондентів від 3 до 75 років;
 • оцінює невербальний інтелект, увагу, пам’ять, нейропсихологічні особливості як людей з нормотиповим розвитком, так і індивідів з порушенням;
 • оцінює інтелектуальні здібності та потенціал людини, а не її знання;
 • визначає рівень інтелектуального функціонування людей з РАС та розладами мовлення, слуху, моторними порушеннями, а також для людей у яких українська/російська мова не є рідною.
Замовити консультацію

РЕР-3

PEP-3
 • вік респондентів від 2 до 7,5 років;
 • методика розроблена на основі та згідно принципів всесвітньо відомої програми ТЕАССН;
 • визначає сильні і слабкі сторони кожної дитини, які можуть бути враховані при складанні індивідуального плану навчання;
 • оцінює ефект педагогічного та клінічного втручання;
 • оцінює розвиток моторних навичок і навичок комунікації у дітей із РАС або іншими первазивними порушеннями розвитку (ППР), а також при підозрі на наявність цих станів;
 • визначає рівень розвитку навичок і надає інформацію для постановки діагнозу та визначення ступеня тяжкості відхилення.
Замовити консультацію

CASD

CASD
 • вік респондентів від 1 до 16 років;
 • пропонує швидкий і надійний метод діагностики дітей з аутизмом;
 • охоплює 30 основних і супутніх симптомів аутизму;
 • адаптований і апробований на вибірці з 2469 дітей з аутизмом, іншими порушеннями і досліджуваних без порушень розвитку;
 • виявляє дітей з аутизмом з достовірністю 99,5 %;
 • відповідає критеріям DSM-V.
Замовити консультацію