Назад до Giunti Psychometrics
Робочі зошити для навчання та роботи з психодіагностичними методиками

Серія робочих зошитів для роботи з WISC-IV, Leiter-3, PEP-3, CASD та Conners-3 допоможе вам просто, але ґрунтовно оволодіти навичками проведення тестування та інтерпретації його результатів. Кожен зошит містить матеріали презентацій, які використовуються у нас на навчальних семінарах, місця для нотаток користувачів, необхідні таблиці та діаграми.

Також у зошиті ви можете знайти посилання на відеокоментарі наших фахівців про особливості процесу тестування, які допоможуть вам краще закріпити ключові моменти, згадати особливості проведення та підрахунку результатів методик.

Приклад робочого зошита

WISC-IV

Робочий зошит WISC-IV

Оплатити

WISC-IV (Шкала інтелекту Векслера для дітей- IV) — стандартизована методика для вимірювання інтелекту у дітей віком від 6 до 16 років.

Робочий зошит — 22 сторінки.

Leiter-3

Робочий зошит Leiter-3

Оплатити

Leiter-3 (Міжнародна шкала продуктивності Лейтера) — методика, що дозволяє оцінити невербальний інтелект і функціонування нейропсихологічних процесів, що лежать в його основі.

Робочий зошит — 25 сторінок.

CASD, PEP-3

Робочий зошит CASD та PEP-3

Оплатити

Тест CASD (Скринінгова Шкала розладів аутистичного спектра) пропонує швидкий і надійний метод діагностики дітей з аутизмом без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку, або ступеня прояву хвороби.

РЕР-3 (Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН) — методика, що дозволяє оцінити сукупність нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

Робочий зошит — 23 сторінки.

Conners-3

Робочий зошит Conners-3

Оплатити

Conners-3 (Шкали Коннерс. 3 версія) — це набір шкал для оцінки розладу дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ) і його найбільш поширених супутніх проблем і розладів у дітей та підлітків.

Робочий зошит — 36 сторінок.

Ви можете придбати всі робочі зошити одразу:

Оплатити