Назад до Giunti Psychometrics
Робочі зошити для навчання та роботи з психодіагностичними методиками

Серія робочих зошитів для роботи з WISC-IV, Leiter-3, PEP-3, CASD та Conners-3 допоможе вам покращити навички проведення тестування та інтерпретації його результатів. Призначений для використання спеціалістами під час навчальних семінарів та в подальшій роботі з методиками.  Кожен зошит містить матеріали презентацій, які використовуються у нас на навчальних семінарах, місця для нотаток користувачів, необхідні таблиці та діаграми.

Також у зошиті ви можете знайти посилання на відеокоментарі наших фахівців про особливості процесу тестування, які допоможуть вам краще закріпити ключові моменти, згадати особливості проведення та підрахунку результатів методик.

Робочий зошит - це додатковий інструмент, який покликаний полегшити процес навчання за методиками (і завжди буде під рукою як структурний конспект після навчання), але він не замінює повноцінні семінари з методик.

Приклад робочого зошита

WISC-IV

Робочий зошит WISC-IV

Оплатити

WISC-IV (Шкала інтелекту Векслера для дітей- IV) — стандартизована методика для вимірювання інтелекту у дітей віком від 6 до 16 років.

Робочий зошит — 22 сторінки.

Leiter-3

Робочий зошит Leiter-3

Оплатити

Leiter-3 (Міжнародна шкала продуктивності Лейтера) — методика, що дозволяє оцінити невербальний інтелект і функціонування нейропсихологічних процесів, що лежать в його основі.

Робочий зошит — 25 сторінок.

CASD, PEP-3

Робочий зошит CASD та PEP-3

Оплатити

Тест CASD (Скринінгова Шкала розладів аутистичного спектра) пропонує швидкий і надійний метод діагностики дітей з аутизмом без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку, або ступеня прояву хвороби.

РЕР-3 (Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН) — методика, що дозволяє оцінити сукупність нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

Робочий зошит — 23 сторінки.

Conners-3

Робочий зошит Conners-3

Оплатити

Conners-3 (Шкали Коннерс. 3 версія) — це набір шкал для оцінки розладу дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ) і його найбільш поширених супутніх проблем і розладів у дітей та підлітків.

Робочий зошит — 36 сторінок.

Ви можете придбати всі робочі зошити одразу:

Оплатити