ІРЦ: Комплексна психодіагностика оцінки розвитку дітей
Назад до Giunti Psychometrics

Діагностичний маршрут, планування та напрями комплексної оцінки

Виявлення труднощів

Практика свідчить, що здебільшого саме заклад освіти виявляє існування труднощів, які стримують розвиток дитини й ускладнюють процес навчання. У разі виявлення такої дитини, проводиться первинне оцінювання саме на рівні закладу (командою закладу). Під час первинного оцінювання узагальнюються дані про особливості фізичного розвитку, мовленнєві й комунікативні здібності, когнітивний розвиток. Ці дані є основою для формулювання наступних висновків:

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з 2 до 18 років

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки.

Комплексне оцінювання розвитку дитини може здійснюватися в межах ІРЦ, за місцем навчання та, за потреби, за місцем проживання дитини. Наприклад, можливий виїзд фахівців ІРЦ за місцем проживання або перебування дитини, якщо її пересування ускладнене.

У випадку, коли комплексне оцінювання здійснюється за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини, то графік проведення обов’язково погоджується з керівником закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку.

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини є обов’язковою. У випадках, коли батьки або законні представники дитини відмовляються пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, керівництво ІРЦ невідкладно інформує службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції для вжиття заходів щодо захисту прав дитини.

Планування комплексної оцінки

 1. Розгляд запитів щодо проведення
 2. Визначення сфер оцінювання
 3. Визначення педагогічних працівників для проведення оцінки
 4. Визначення терміну оцінювання
 5. Розподіл обов’язків між членами команди
 6. Розробка плану комплексної оцінки

Етапи оцінки

Інформування про проведення оцінки

ІРЦ письмово інформує батьків (одного з батьків) або законних представників дитини, керівників закладу освіти, закладу охорони здоров’я за два тижні до початку проведення оцінювання. ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту звернення.

Підготовка матеріалів для проведення комплексної оцінки

При виборі методик для здійснення комплексної оцінки працівники ІРЦ мають враховувати:

Проведення комплексної оцінки передбачає:

 1. Встановлення емоційного контакту
 2. Використання методів оцінювання
 3. Фіксацію записів з дитиною згідно з планом cпостереження

Напрями оцінки:

 1. оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня загального розвитку дитини, її відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);

 2. оцінка мовленнєвого розвитку дитини (визначення рівня мовленнєвого розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення тa його структури);

 3. оцінка когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага);

 4. оцінка емоційно-вольової сфери дитини (виявлення здатності дитини до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);

 5. оцінка освітньої діяльності дитини (визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно да навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку).

У разі потреби, фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими. Усі напрями оцінювання мають бути спрямовані на визначення позитивних сторін розвитку дитини як основи для її подальшого розвитку, навчання та виховання.

Додаткові умови

Під час проведення комплексної оцінки педагогічні працівники ІРЦ повинні: