гаряча лінія 044 585-44-05
Написати
нам у Viber
Написати
нам у Telegram

Як проходить діагностування за методикою PEP-3?

4 січня 2024

Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН» (РЕР-3) — методика, що дозволяє оцінити сукупність нерівномірно представлених сильних і слабких з погляду навчання сторін дитини, характерних для розладів аутистичного спектра та пов’язаних із ним порушень розвитку.

Як проходить діагностування за методикою PEP-3?

Діагностика за методикою РЕР-3 складається з очної частини взаємодії дитини зі спеціалістом та проходженням батьками онлайн опитувальника окремо.

Перша частина вимагає присутності дитини у кабінеті, фахівець використовуючи стимульні матеріали з коробки надає респонденту певні завдання для виконання (зафіксовані у керівництві з проведення завдань). Зі сторони це виглядає як гра з цікавими завданнями, але при цьому фахівець фіксує їх виконання та ставить бали за певними критеріями, що потім дозволить визначити рівень розвитку навичок у сфері спілкування та моторній сфері, а також оцінити наявні дезадаптивні форми поведінки.

PEP-3 містить велику кількість невербальних завдань, що підійде для дітей з порушеннями мовлення також. Методика включає завдання, виконання яких необмежено у часі та містить конкретні матеріали, цікаві навіть для дітей із вираженими порушеннями. РЕР-3 передбачає гнучкі процедури проведення оцінювання - це означає, що фахівець підлаштовується під респондента і вільний змінювати порядок завдань відповідно до ситуації.

В цей час поки відбувається тестування, батьки можуть проходити онлайн опитувальник - це друге джерело (окрім безпосередньо спостереження за дитиною та виконанням завдання), від якого надходить інформація для спеціаліста.

Після завершення тестування, фахівець переносить свої оцінки за кожне завдання з паперового протоколу до електронного і отримує автоматичний електронний звіт за результатами діагностики. Тобто, психологу не потрібно додатково витрачати час на побудову графіків, шкал та підрахунок балів - все відбувається завдяки програмному забезпеченню. Також після заповнення батьками онлайн опитувальника на платформі - спеціаліст формує другий звіт для аналізу.

Надалі за результатами фахівець пише розгорнутий наративний звіт для батьків, а також прописує власні рекомендації для розробки освітньої програми.