гаряча лінія 044 585-44-05
Написати
нам у Viber
Написати
нам у Telegram
Найближчі
заходи та події
30

Ефективність якісних методів діагностики

13 червня 2022

Точність та об’єктивність психологічної оцінки за допомогою психодіагностичних інструментів забезпечується використанням статистичних процедур підрахунку нормативних даних. З цією метою тестування на стадії розробки проводиться на великих вибірках дітей та/чи дорослих. Пропорційний розподіл цих вибірок відповідає пропорційному розподілу групи населення, на яку орієнтований інструмент. В залежності від специфіки та цілей застосування тестів, нормативні вибірки стратифікують за статтю, віком, економічним становищем, регіоном проживання, наявністю розладу певного типу.

Якісні психодіагностичні інструменти світового рівня мають високі стандарти та вимоги, пов’язані з адаптацією, перекладом, а також розповсюдженням. 

Згідно авторського права, що їх захищає, такі дії мають проводитись виключно з дотриманням найвищих наукових та міжнародних стандартів, висококваліфікованими та сертифікованими фахівцями, під безпосереднім наглядом правовласників. Будь-яке відступлення від стандартів та/або вимог правовласників нівелює подальше використання інструментів для психологічної оцінки. На додаток, для методик, що спрямовані на вимірювання психологічних конструктів, які зазнають впливу культурного середовища (наприклад, вербальний інтелект, поведінкові прояви імпульсивності, тощо) додатково мають бути розраховані нормативні дані на вибірках країни, в якій проводиться адаптація.

Якісна діагностична методика

Методики у вільному доступі в мережі Інтернет / «авторські» інструменти діагностики

1. Нормативні дані, на основі яких відбувається перекодування сирих балів у зважені, розраховані на репрезентативних вибірках респондентів.

2. В залежності від специфіки тесту вибірка дітей стратифікується згідно розподілу населення за:

  • статтю,
  • віком,
  • економічним становищем,
  • регіоном проживання,
  • наявністю/відсутністю розладу.

3. Посилання на міжнародні протоколи тестування і діагностики: Діагностичне статистичне керівництво (DSM-5) та Міжнародна класифікація хвороб (IDC-10).

4. Наявність доказової бази досліджень. Розроблення інструментів на основі тестів визнаних науковою спільнотою, перевірка валідності та надійності.

5. Авторське право захищає діагностичний інструмент від неконтрольованого розповсюдження та знижує вірогідність «підготовки» до проходження тестування з метою маніпуляції діагностичним рішенням.

6. Комп’ютеризований підрахунок, який дозволяє швидко та точно підрахувати всі субтести, індекси та показники та зберегти у зручному форматі всі дані про дитину.

7. Сертифікація якості користувачу надається внаслідок проходження вичерпного практичного та теоретичного навчання.

1. Нормативних даних не наводиться або нормативні складаються з вибірки до 200 дітей з нормотиповим розвитком / 50 дітей з певним розладом розвитку.

2. Вибірка дітей не стратифікується за регіоном проживання, економічним станом родини, гендерним (особливо актуально для таких розладів, як РАС) та віковим розподілом генеральної сукупності респондентів.

3. Посилання на індивідуальний професійний досвід роботи у сфері.

4. Відсутність доказової бази досліджень. Наукова база ґрунтується на використанні неадаптованих та/або авторських методиках, які є у вільному доступі в мережі Інтернет.

5. Вільний доступ до інструментів діагностики в мережі Інтернет значно знижує діагностичну цінність інструменту.

6. Підрахунок проводиться без слідування чіткій процедурі оцінки відповідей як вірних/невірних, відсутність стандартизації результатів.

7. Немає контролю якості діагностичного процесу

Про піратські методики