Назад до Giunti Psychometrics

Перелік вимірювань

Параметри у системі тестування Vienna TRAFFIC і тести, якими вони вимірюються.

Увага

Концентрація

Порівняйте дані фігури Фігура знизу відповідає одній з фігур зверху.Якщо так, натисніть зелену клавішуПорівняйте дані фігури Фігура знизу відповідає одній з фігур зверху.Якщо так, натисніть зелену клавішу

Концентрація розглядається системою тестів Vienna TRAFFIC як спеціальна функція уваги, а саме — її вибірковість. Під час керування транспортом, вибірковість уваги проявляє себе у ситуаціях, коли водієві необхідно швидко переключатись з одних стимулів на інші, концентруватись на одних та відмежовуватись від інших.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC концентрація вимірюється за допомогою Когнітрону (COG) . На відміну від традиційних тестів на концентрацію уваги, Когнітрон містить тестовий матеріал різного ступеня складності. Завдання респондента полягає у порівнянні однієї фігури (еталону) з чотирма іншими, після чого він має якнайшвидше вирішити, чи є серед цих чотирьох фігур одна ідентична еталону.

ЗОБРАЖЕННЯ: Порівняйте дані фігури.
Фігура знизу відповідає одній з фігур зверху. Якщо так, натисніть зелену клавішу.

Пильність

Зараз на екрані з’являться квадрати Як тільки квадрат почне темнішати, одразу ж натисніть зелену клавішу, не зволікайте. Зараз, натисніть зеленю клавішу для практики.Зараз на екрані з’являться квадрати Як тільки квадрат почне темнішати, одразу ж натисніть зелену клавішу, не зволікайте. Зараз, натисніть зеленю клавішу для практики.

Пильність — це здатність фокусувати увагу впродовж тривалого періоду часу на одному або декількох джерелах інформації, з метою виявлення та реагування на невеликі зміни отримуваної інформації (Zomeren & Brouwer, 1994). Релевантні стимули зазвичай з’являються дуже рідко та нерегулярно у загальному потоці нерелевантних стимулів. Пильність можна виміряти як візуально, так і на слух. З точки зору психології дорожнього руху, пильність виконує функцію забезпечення постійної готовності реагувати на випадкові події або моменти небезпеки. Наприклад, пильність є обов’язковою під час довгих, монотонних автомобільних поїздок.

Тест:

Пильність вимірюється тестом WAFV (Функції сприйняття та уваги — Пильність), під час виконання якого респондентові надають стимули через візуальний та аудіальний канали сприйняття, які періодично знижують свою інтенсивність. Завдання: реагувати на ці випадки (їх кількість становить близько 5 %).

Когнітивні здібності

Передбачення руху

Передбачення руху описує ступінь, з якою людина може зосередитись і правильно оцінити рух об’єктів як у просторі, так і в часі. Дана здатність передбачає обробку інформації про напрямок, швидкість та відстань, а також співвідношення власних рухів людини та рухів об’єктів в межах актуального дорожнього простору (Schubert et al., 2003, с.29). Наприклад, передбачення руху є важливим при включенні у автомобільний потік.

Тест:

Передбачення руху вимірюється тестом ZBA (Передбачення часу/руху), в ході якого на екрані зявляється зелений кружечок, що повільно рухається. В непередбачуваний момент кружечок зникає, а замість нього з’являються дві червоні ліній, одна з яких перетинає місце, де щойно зник зелений кружечок. Інша лінія є цільовою.

  • Для вимірювання передбачення часу респондентові надається інструкція, згідно якої він має визначити час повторної появи кружечка на цільовій ліній та натиснути в цей момент клавішу.
  • Для вимірювання передбачення руху респондента додатково просять визначити місце перетину кружечка з лінією. Зробити це можна за допомогою двох клавіш, що контролюють стрілочку на екрані.

Пам’ять

Пам’ять є здатністю зберігати, організовувати та відтворювати отриману інформацію. Порушення пам’яті можут з’являтись в результаті зловживання алкоголю або бути наслідком різних неврологічних розладів, що вказують на потребу психологічного тестування придатності до керування транспортними засобами. У системі Vienna TRAFFIC пам’ять вимірюється за допомогою наступних субшкал:

  • Короткотривала пам’ять включає здатніть зберігати візуальну інформацію на короткий період часу та правильно її відтворювати.
  • Довготривала пам’ять включає здатніть надовго зберігати інформацію, інтегрувати її в особистий досвід та правильно відтворювати.

Тести:

Короткотривала пам’ять вимірюється тестом VISGED (Тест візуальної пам’яті), під час якого на екрані швидко демонструється карта вулиці. На ній нанесено різні символи (наприклад, хрест на позначення лікарні, книга — бібліотеки і т. д.). Респондент має правильно запам’ятати характер та розміщення цих символів.

Довготривала пам’ять вимірюється субтестом INSSV (Батарея тестів структури інтелекту — скорочена форма), На фазі запам’ятовування респондентові необхідно запам’ятати вісім вигаданих людей (ім’я, дата народження, рід занять, номер телефону, хоббі, сімейний стан, курить чи ні). Проміжна фаза передбачає проведення інших тестів, після чого, на фазі тестування, вивчена інформація перевіряється питаннями з декількома варіантами вибору.

Логічне мислення

Ви можете пересувати знак питання, віднаходячи принцип, згідно до якого організовано фігури. Доступно багато фігур, однак обрати ви можете лише одну.Ви можете пересувати знак питання, віднаходячи принцип, згідно до якого організовано фігури. Доступно багато фігур, однак обрати ви можете лише одну.

Логічне мислення є здатністю визначати закономірності, розуміти значення висловлювань та робити логічні висновки. Воно значною мірою є вродженим або успадкованим; середовищні фактори на нього майже не впливають. Логічне мислення є важливим у ситуаціях, коли необхідно передбачити наслідки автомобільних маневрів на дорозі.

Тести:

У системі тестування Vienna TRAFFIC логічне мислення вимірюється або скороченою формою, або адаптованою розширеною формою. Коротка форма — це субтест фігурального індуктивного мислення тесту INSSV (Батарея тестів структури інтелекту — скорочена форма), а адаптована розширеня форма — субтест фігурального індуктивного мислення тесту INSBAT (Батарея тестів структури інтелекту). Час виконання короткої форми — 15 хвилин, розширена форма не має часових обмежень, а сам тест проводиться адаптивно. Це означає, що здатність респондента постійно оцінюється, а складність тестових елементів адаптується до його рівня навичок. Тест завершується тоді, коли досягнено рівня надійності 0.8 або, коли час його виконання вичерпано.

Для психологічного оцінювання дорожнього руху також можна застосовувати тест AMT: форма S11 тесту AMT (Адаптивний тест матриць) має перевагу соціодемографічно скорегованого початку тестування та двадцяти хвилинного часового ліміту.

Числові здібності

Будь ласка, зверніть увагу на що математичне дії множення та ділення завжди виконуються перед додаванням і відніманням, незалежно від їх порядку. Тепер, спробуйте вирішити даний приклад самостійноБудь ласка, зверніть увагу на що математичне дії множення та ділення завжди виконуються перед додаванням і відніманням, незалежно від їх порядку. Тепер, спробуйте вирішити даний приклад самостійно

Числові здібності являють собою здатність розуміти основні математичні принципи та використовувати їх для вирішення практичних проблем. Вони також передбачають вміння виконувати базові арифметичні дії. Наприклад, коли необхідно розрахувати гальмівний шлях автомобіля. У випадках більшості неврологічних розладів числові здібності можуть бути порушені, що дає підстави для проведення психологічного обстеження.

Тести:

У системі тестування ViennaTRAFFIC числові здібності можна виміряти або скороченою формою, або адаптованою розширеною формою. Коротка форма — це субтест арифметичної гнучкості тесту INSSV (Батарея тестів структури інтелекту — скорочена форма), а адаптована розширеня форма — субтест арифметичної гнучкості тесту INSBAT (Батарея тестів структури інтелекту). Обидві форми передбачають надання респондентові арифметичних задач. Мета: визначити пропущені цифри та вставити їх у порожні клітинки. Час виконання короткої форми — 15 хвилин, розширена форма не має часових обмежень, а сам тест проводиться адаптивно. Це означає, що здатність респондента постійно оцінюється, а складність тестових елементів адаптується до його рівня навичок. Тест завершується тоді, коли досягнено рівня надійності 0.8 або, коли час його виконання вичерпано. Таким чином, адаптивна тестова форма вимірює числові здібності з більшою точністю, її тестова безпека є вищою, оскільки різні тестові елементи пред’являються в залежності від здібностей респондента.

Здатність до планування

Кожна задача складається з двох картинок. Верхня картинка відображає ціль, а нижня – початковий стан та найменше число необхідних для розв’язання задачі рухів Ціль 2 рухиКожна задача складається з двох картинок. Верхня картинка відображає ціль, а нижня – початковий стан та найменше число необхідних для розв’язання задачі рухів Ціль 2 рухи

Здатність до планування, що відноситься до підтипу виконавчих функції, передбачає психічне моделювання та оцінку послідовності дій та наслідків, що виникають (Goel,2002). Можливість планування дозволяє організувати цілеспрямовану поведінку перед тим, як її реалізувати (Owen,1997) та обирати з різних варіантів дій на підставі ймовірності успіху (Ward & Morris, 2005). Ця здатність використовується у багатьох випадках, наприклад, планування обгону автомобіля на знайомій ділянці дороги.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC здатність до планування можна виміряти за допомогою TOL-F (Лондонська вежа — Фрайбурзька версія). Лондонська вежа є класичним завданням, в якому необхідно розмістити три кульки у певній послідовності.

Здатність до просторової орієнтації

Просторові здібності описують здатність уявляти об’єкти, і, за необхідності, маніпулювати ними подумки (наприклад, обертати). Вони включають в себе ментальну трансформацію двовимірних об’єктів у тривимірні з можливістю зміни їх ракурсу. Просторові здібності слугують для орієнтації у дорожньому середовищі, особливо під час паркування автомобіля. Проблеми з дорожньою орієнтацією можуть виникати при інтелектуально-мнестичних розладах та після черепно-мозкових травм (Cushman 1996).

Тести:

У системі тестування Vienna TRAFFIC просторові здібності можна виміряти або скороченою формою, або адаптованою розширеною формою.

Коротка форма — це субтест Просторових здібностей тесту INSSV (Батарея тестів структури інтелекту — скорочена форма), а адаптована розширена форма — субтест Просторових здібностей тесту A3 DW (Адаптивний тест просторових здібностей). Обидві форми передбачають використання одного тестового кубика (еталону) та шістьох кубиків для порівння. Кожен куб має різні візерунки на кожній з шести сторін, з яких видимі лише три. Відштовхуючись від тих візерунків, що є видимими, респондент повинен вирішити, чи є серед кубиків для порівння один ідентичний еталону. Час виконання короткої форми — 15 хвилин, розширена форма не має часових обмежень, а сам тест проводиться адаптивно. Це означає, що здатність респондента постійно оцінюється, а складність тестових елементів адаптується до його рівня навичок. Таким чином, адаптивна тестова форма вимірює параметри просторових здібностей з більшою точністю, її тестова безпека є вищою, оскільки різні тестові елементи пред’являються в залежності від здібностей респондента.

Вербальні здібності

Вербальні здібності описують аспекти кристалізованого інтелекту особистості. Кристалізований інтелект включає набуті навички та визначається факторами середовища. У системі тестування Vienna TRAFFIC вербальні здібності передбачають наявність широкого словникового запасу особистості та її здатності до відтворення знань по пам’яті для вирішення різного роду проблем. У випадках деяких неврологічних розладів вербальні здібності можуть бути порушені, що дає підстави для проведення психологічного обстеження.

Тести:

У системі тестування Vienna TRAFFIC вербальні здібності можна виміряти або скороченою формою, або адаптованою розширеною формою. Коротка форма — це субтест Значення слів тесту INSSV (Батарея тестів структури інтелекту — скорочена форма), а адаптована розширеня форма — субтест Значення слів тесту INSBAT (Батарея тестів структури інтелекту). В обох формах респонденту надають послідовність з чотирьох термінів, з яких він має вибрати один, що найбільш схожий за значенням з початковим терміном (еталоном). Час виконання короткої форми — 10 хвилин, розширена форма не має часових обмежень, а сам тест проводиться адаптивно. Це означає, що здатність респондента постійно оцінюється, а складність тестових елементів адаптується до його рівня навичок. Тест завершується тоді, коли досягнено рівня надійності 0.8 або, коли час його виконання вичерпано. Таким чином, адаптивна тестова форма вимірює вербальні здібності з більшою точністю, її тестова безпека є вищою, оскільки різні тестові елементи пред’являються в залежності від здібностей респондента.

Реактивна поведінка та візуальні функції

Стресостійкість


Стресостійкість включає здатність особистості швидко та чітко реагувати на стимули, навіть у стані стресу. Для того, щоб поставити людину в стресову ситуацію, для тестування необхідно використовувати відповідну частоту сигналів. З точки зору психології дорожнього руху, стійкість є особливо важливою у стресових ситуаціях, наприклад, на дорогах великих міст (see Burgard, 2004). Численні дослідження свідчать про те, що зі збільшенням розумових навантажень виконання водіями своїх зобов’язань погіршується.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC стресостійкість вимірюється за допомогою тесту DT(Тест детермінації). Тест використовує п’ять різнокольорових оптичних стимулів, два різні акустичні стимули та два сигнали для педалей для ніг. Респондент має щонайшвидше реагувати на кожен стимул натисканням на відповідну клавішу панелі вводу або натисканням відповідної педалі для ніг. Програма адаптується до рівня здібностей респондента, варіюючи швидкість представлення стимулів.

Периферичне сприйняття

Периферичне сприйняття — сприйняття об’єктів та стимулів, що знаходяться поза точкою фіксації зору. Периферичний зір є надзвичайно ефективним у сприйнятті руху; він функціонує за рахунок роботи клітин-фоторецепторів ока (паличок), що є чутливими до світла та тіні. Ось чому для дорожніх знаків використовують висококонтрастні кольори. Периферичне сприйняття потрібне, наприклад, для того, щоб помітити автомобілі або людей, що з’являються збоку.

У відповідній літературі зазначається, що периферичне сприйняття багато в чому пов’язане з оцінкою швидкості, контролюванням транспортного засобу та моніторингом дорожнього середовища. Оскільки функції периферичного сприйняття є важливим аспектом керування транспортом, вважається, що його порушення призводить до більшості нещасних випадків. Зорове поле професійних водіїв у Німеччині має становити щонайменше 140 °; у Австрії цей показник дорівнює 160 °.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC периферичне сприйняття вимірюється за допомогою тесту PP (Периферичне сприйняття). Виконання цього тесту потребує використання педалей для ніг та світлодіодних смужок, прикріплених до монітору з лівой та правої сторони. Ці світлодіодні смужки генерують світлові стимули, що рухаються із заданою швидкістю (стрибкоподібно). Критичні стимули з’являються із заздалегіть визначеними інтервалами; респондент реагує на них натисканням ноги на педаль. У той же час, м’яч, що рухається, повинен залишатися в межах перехрестя на екрані. Це запобігає тому, що респондент повертає голову, і водночас дозволяє виміряти розподіл уваги.

Час реакції

Час реакції включає здатність реагувати на один або декілька стимулів настільки швидко та точно, наскільки це можливо. Швидкість реакції є критичною під час керування транспортом, адже при випадковій аварії кожна мілісекунда на кону. Наприклад, якщо пішохід неочікувано починає переходити дорогу, водієві необхідно різко загальмувати. Таким чином, виділяють два підвиди даного параметру:

  • Здатність допростого реагування: моторну реакцію викликає простий сигнал. За цим сигналом слідує попередньо визначена послідовність рухів. Сигнал може бути надано через аудіальний, візуальний або кінестетичний канал сприйняття.
  • Здатність доскладного реагування: реакція на декілька різних сигналів, що висуває більш високі вимоги до когнітивних процесів, ніж елементарна здатність реагувати.

Тести:

У системі тестування Vienna TRAFFIC здатність до простого реагування вимірюється тестом RT (Тест на реакцію). Респондент має натискати на певну клавішу панелі вводу як тільки з’явиться відповідний стимул. Можна окремо розглядати "час реакції" та "час моторної (рухової) відповідіˮ (Klebelsberg, 1982).

У системі тестування Vienna TRAFFIC здатність до складного реагування вимірюється тестом MDT (Тест на виявлення руху). В цьому тесті респондент має відповідати на сигнали руху моторною реакцією, відповідною певному сигналу.

Отримання загального огляду на дорозі

Вміння отримувати загальний огляд зазвичай визначається як здатність швидко визначати об’єкти оточуючого середовища. Можливість швидкого та точного візуального сприйняття складних ситуацій є особливо важливою за кермом. Наприклад, при наближенні до великих перехресть.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC здатність отримувати загальний огляд вимірюється тестом ATAVT (Адаптивний тахістоскопічний тест сприйняття). На екрані швидко демонструються зображення дорожніх ситуацій. Після того, як респондент побачить їх всі, йому ставлять питання про те, що було зображено. Разом з питанням надається п’ять варіантів відповідей.

Сенсомотороні функції

Координація «око-рука»

Шкала координації «око-рука» вимірює те, наскільки добре людина може координувати діяльність очей та рук для здійснення чітких рухів.

НА ЗОБРАЖЕННІ: рухайте курсор вздовж шляху до точки В

Тести:

— Координація око-рука у двомірному форматі вимірюється тестом 2 HAND (Координація двох рук). Тест зосереджується на двох компонентах даного параметру: Сенсомоторна координація між оком та рукою.

Координація правої та лівої рук. Певні труднощі координації правої та лівої рук виникають з потреби правильно оцінити ліву та праву ціль засобами візуальної системи, та перевести їх у відповідні рухи. Завдання респондента заключається у наступному: якнайшвидше перемістити червону точку вздовж шляху, використовуючи дві поворотні ручки або джойстики. Шлях складається з трьох секцій, що накладають різні вимоги до координації між оком та лівою й правою руками.

— Координація око-рука у тривимірному форматі вимірюється тестом SMK (Сенсомоторна координація). Завдання полягає у тому, щоб поставити жовтий сегмент, що зображений у тривимірному форматі, у відповідну позицію.

На екрані зображено простір з ціллю в центрі (перпендикулярні зелені лінії) та об’єкт (жовтий сегмент). Сегмент, що стоїть на своєму кінчику, здійснює три різні рухи у різні напрями. Завдання респондента полягає у наступному: запобігти цим рухам, синхронно використовуючи джойстики, та забезпечити вертикальне розташування сегменту таким чином, щоб його кінчик торкався перетину зелених ліній та повністю займав висоту вертикальної зеленої лінї.

Особистісні особливості, що стосуються керування транспортними засобами

Агресія

Агресія може бути описана як тип поведінки, що передбачає навмисне та цілеспрямоване заподіяння безпосередньої або опосередкованої шкоди людині (Häcker & Stapf, 1998, с. 13). Прикладом може слугувати маневр «підрізання» інших автомобілів на дорозі. Згідно останніх статистичних даний Американскої автомобільної асоціації, агресію на дорогах стає помітно з першого ж погляду. Більше половини нещасних випадків зі смертельним наслідком, що мали місце у період між 2003 та 2007 роками, містили елементи агресивної поведінки (American Automobile As-sociation [AAA] Foundation of Traffic Safety, 2009).

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC агресивна поведінка на дорозі оцінюється шкалою Агресивної взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху з тесту VIP (Шаблон проектування ситуації керування транспортним засобом).

Повна версія VIP складається з 49 «Я» висловлювань, що відносяться до чотирьох різних параметрів Моделі Раша. Висловлювання містять емоційні та нормативні судження про чиюсь поведінку за кермом. Шкала Агресивної взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху складається з 10 завдань.

Алкогольна залежність

У цьому контексті алкогольна залежність визначається як тенденція до патологічного вживання алкоголю. Значення даної проблеми у питаннях дорожньої безпеки зростає з огляду на підвищення ризику виникнення нещасних випадків в результаті водіння у нетверезому стані. Навіть при вмісті алкоголю в крові у кількості 0.3 проміле, керування транспортним засобом є небезпечним. При вмісті алкоголю в крові у кількості 0.5 проміле ризик стати жертвою нещасного випадку є вдвічі вищим, ніж у тверезому стані; у кількості 1.6 проміле — у 18 разів вищим (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr,2004). Зважаючи на велику кількість незафіксованих випадків водіння у нетверезому стані, можна припустити, що до 40 % усіх смертей в ДТП включають ситуації, в яких свою роль зіграв алкоголь(Müller, 1992). Це демонструє практичне значення та необхідність дослідження нетверезої поведінки у контексті психології дорожнього руху.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC тенденція до зловживання алкоголем оцінюється засобами опитувальника FFT (Опитувальник функціонального алкоголізму). FFT засновується на результатах дослідження, проведеного на базі теорії навчання, а також соціальної та когнітивної психології; опитувальник покликаний оцінити міру того, наскільки людина застосовує альтернативні поведінкові стратегії подолання на противагу використання алкоголю у складних життєвих ситуаціях. З тверджень респондентів про функцію алкоголю можна визначити осіб з алкогольною залежністю.

Атипова поведінка

В даному контексті, емоційне ставлення до водіння визначається як самореалізація за кермом, якою керує жага задоволень. Воно корелює з підвищеним ризиком виникнення нещасних випадків. Під час складання психологічного звіту з’ясовується, наскільки критичним є відхилення від норми у ставленні особи до водіння.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC атипова поведінка за кермом оцінюється шкалою Емоційного водіння тесту VIP (Шаблон проектування ситуації керування транспортним засобом). Повна версія VIP складається з 49 «Я» висловлювань, що відносяться до чотирьох різних параметрів Моделі Раша. Висловлювання містять емоційні та нормативні судження про чиюсь поведінку за кермом. Шкала Емоційного водіння складається з 11 завдань.

Психічна стабільність

Протилежною до психічної стабільності є психічна нестабільність, що має такі ознаки, як лабільність та невпевненість (Häcker & Stapf, 1998, с. 479). Дослідження свідчать про те, що психічна стабільність є дуже важливою, коли мова йде про придатність до керування транспортом (Sommeret al. 2008). Під дією стресу психічно нестабільні люди більш схильні до неадекватного реагування.

Тест:

Психічна стабільність вимірюється шкалою Ментальної стабільності тесту IVPE (Опитувальник особистісних рис, що пов’язані з водінням). Опитувальник покликаний виміряти особистісні риси, що є важливими у контексті психологічного оцінювання дорожнього руху: готовність до прийняття ризику, почуття соціальної відповідальності, самоконтроль та емоційна стабільність. Респондент судить про те, наскільки те чи інше висловлювання відносно сфер водіння, відпочинку та роботи стосується його самого.

Готовність до прийняття ризику на дорозі

В який момент ви б вже не пішли на обгін?В який момент ви б вже не пішли на обгін?

Ризикована поведінка описує реальну поведінку особистості у ситуаціях ризику. Готовність до прийняття ризику також називають ставленням до ризику. Вона відображається, наприклад, у виборі водієм швидкості у поганих дорожніх умовах.

Тест:

У системі тестування Vienna TRAFFIC готовність до прийняття ризику на дорозі вимірюється тестом WRBTV (Віденський тест прийняття ризику в умовах дорожнього руху). Респондентові показують відео критичних дорожній ситуацій, після чого він має визначити, на якому етапі ситуації після моменту виникнення ризику він би припинив виконання автомобільного маневру.

Самоконтроль

Самоконтроль — це відмова від негайного доступного меншого на користь чогось більшого, що можна отримати пізніше (Herkner, 1991). Важливість самоконтролю для дорожньої безпеки можна продемонструвати тим, що люди з низьким рівнем самоконтролю є більш схильними до бездумної поведінки або ігнорування правил дорожнього руху (наприклад, перевищення швидкості); Для таких людей вірогідність потрапити в аварію або постраждати від зловживання алкоголю є більш високою (Burton, Evans, Cullen, Olivares & Dunaway, 1999, с. 46).

Тест:

Самоконтроль вимірюється шкалою Самоконтролю тесту IVPE (Опитувальник особистісних рис, що пов’язані з водінням). Опитувальник покликаний виміряти особистісні риси, що є важливими у контексті психологічного оцінювання дорожнього руху: готовність до прийняття ризику, почуття соціальної відповідальності, самоконтроль та емоційна стабільність. Респондент судить про те, наскільки те чи інше висловлювання відносно сфер водіння, відпочинку та роботи стосується його самого.

Почуття відповідальності

Bacher (2000) наголошує на тому, що у повсякденному розумінні темін «соціальний» часто асоціюється з етичними поняттями (у значенні поваги та уважного ставлення до інших) або моральними (толерантність, чесність). У системі тестування Vienna TRAFFIC відповідальність пов’язана зі знанням і дотриманням правил та норм. Керування транспортом може розглядатись як соціальна система, у якій люди взаємодіють та спілкуються один з одним; це пояснює важливість соціальної відповідальності у контексті психології дорожнього руху.

Тест:

Соціальна відповідальність вимірюється шкалою Соціальної відповідальності тесту IVPE (Опитувальник особистісних рис, що пов’язані з водінням). Опитувальник покликаний виміряти особистісні риси, що є важливими у контексті психологічного оцінювання дорожнього руху: готовність до прийняття ризику, почуття соціальної відповідальності, самоконтроль та емоційна стабільність. Респондент судить про те, наскільки те чи інше висловлювання відносно сфер водіння, відпочинку та роботи стосується його самого.