Назад до Giunti Psychometrics

Просторове сприйняття

Читання фраз

Вправа на просторові когніції.

Опис вправи

Пацієнту пропонують прочитати фрази, написані в одному рядку. Ця модальність читання складніша, аніж презентація паперового матеріалу, тому що ні один сигнал, наприклад, край паперу, не підкаже пацієнту, де починається і закінчується фраза, яку необхідно прочитати. Пацієнти з неглектом схильні здійснювати паралексії і пропускати букви та слова, розташовані зі сторони неглекту. В більш легких випадках пацієнти схильні продовжувати пошук на початку фрази до тих пір, поки не знайдуть відповідне значення того, що прочитали. В багатьох групах слова повторюються, створюючи фрази з іншим значенням, роблячи неможливим для пацієнта передбачити їхню появу і гарантуючи реабілітологу можливість використовувати цю вправу для більшої кількості наступних занять. Фрази можуть з’являтися в фіксованому положенні в центрі екрану або в змінному положенні, все більш розширюючи простір дослідження. Зростання автоматизації сканування відбуваються завдяки поступовому зменшенню часу знаходження стимулів на екрані.

Для кого пiдходить

Це проста вправа, яка пропонується важким пацієнтам або безпосередньо, в фазі після кризу. Тим не менш, збільшуючи частину екрану, на якому з’являються фрази, зменшуючи шрифт тексту і максимально доступний для читання час, вправу можна пропонувати також пацієнтам зі середньо-легким або легким неглектом.


Пошук фігур/чисел/букв

Вправа на просторові когніції.

Опис вправи

Задача пацієнта — швидко визначити специфічний стимул (фігуру, номер, букву) на екрані. Перед кожною зміною екрану пацієнту пред’являється стимул, який потрібно знайти. Далі пацієнт повинен вказати на цей стимул за допомогою мишки і клікнути на зону, в якій він знаходиться. Одразу після цього заставка зникне і з’являється інший стимул. На простому рівні вправа використовується для важких пацієнтів або після кризу, їм пропонують шукати одноманітні стимули — геометричні фігури, цифри і букви. Геометричні фігури, особливо, рекомендуються для роботи з пацієнтами, у яких тяжка форма неглекту або порушення комунікативних здібностей, що ускладнюють роботу з вербальним матеріалом. Фігури й цифри з’являються парами: один елемент в правій частині, інший — в лівій. Обидва елементи різних кольорів. Для ускладнення пошуку, стимули можуть буди однакового кольору, але різної форми або в різної кількості, оскільки пацієнт з неглектом більше схильний обирати стимули однакового кольору й однакової форми, на доступній йому частині екрану замість того, щоб шукати вірний стимул зі сторони неглекту. Якщо стимулами є букви, то зображується 8 різних букв в обох частинах екрану. Їх появу можна зробити більш або менш помітною, обираючи колір фону та шрифту, які сприяють пошуку або навпаки ускладнюють.

У більш простих вправах, в кожній групі заставка залишається однаковою, розміщення стимулів постійне, пацієнт має знайти поступово всі стимули. Вони пропонуються послідовно, по порядку, встановленому для кожної групи. У вправах середнього рівня складності пацієнт має вказати, або послідовно натискати на букви, що складають цільове слово. В кожній групі пропонується 8 слів з 6 букв. Кожне слово, кожної групи складається з 3 букв, що знаходяться з правої сторони екрану й 3 букв — з лівої; тільки 4 слова містять одну букву, що знаходиться біля центру екрану, зі сторони неглекту. Перед тим, як почати вправу, необхідно обрати завдання для пацієнтів з лівостороннім та правостороннім неглектом: вибір обумовлює розміщення на екрані букв таким чином, щоб створити однакові умови для обох типів. Виконуючи більш складну версію вправи з характеристиками, що відповідають попередній, пацієнт має натиснути або провести мишкою по кожній букві, що утворює певне слово, але схема розміщення букв цієї версії змінюється для кожного слова. В кожній групі необхідно знайти 20 слів: 5 — з літерою в лівій частині екрану, 5 — складені тільки з букв, що знаходяться по центру, 5 — з однією буквою в правій стороні, й 5 — з однією буквою в лівій, та одній в правій половині екрану. У всіх вправах пацієнт має витрати на пошук стимулів в лівій та правій частині екрану, однакову кількість часу.

Для кого пiдходить

Вправа є універсальною. Її можуть проходити пацієнти з важкою формою неглекту або після кризу. Вправи середнього та складного рівня розраховані на пацієнтів з неглектом середньої та легкої тяжкості.


Порівняння слів

Вправа на просторові когніції.

Опис вправи

На екрані зображено два слова, по одному з правої та лівої сторони. Пацієнту пропонується якомога швидше знайти, прочитати та натиснути на одне слово (котре відноситься до специфічної категорії), що вказується до появи схеми, а після зникнення слів з екрану розповісти, які саме слова були представлені.

Групи слів мають однаковий початок або закінчення, для стимулювання пацієнта з неглектом до повного сканування слова. Запропоновані різні варіації вправ: створені зі слів з однаковими складами на початку або в кінці; 40 гомогенних робочих груп для кожного з типів неглекту дозволяють гарантувати роботу з матеріалом однакового рівня складності на кожній сесії.

У вправах, що розраховані на правосторонній неглект, слова мають розглядатися на основі приналежності до однієї семантичної категорії, без уточнення про яку категорію йде мова.

Слова однаково починаються, але по різному закінчуються. В деяких випадках мова йде про слова однієї категорії, що пропонуються в однині або множині (наприклад ПересаДКА, ПересаДКИ); іноді різних категорій (АвтогРАФ, АвтогОНКА).

У вправах, що розраховані на лівосторонній неглект, слова відповідають п’ятьом різноманітним семантичним класам: тварини, професії, члени родини й сімейний статус, тіло людини, одяг (+галантерея). На початку кожної групи вказані три семантичні категорії, до яких відносяться цільові стимули. Вони мають однакове закінчення в словах однієї або різних семантичних категорій. Для лівостороннього неглекту представлені порівняння пар слів, часто, у зменшено-пестливій формі.

Для кого пiдходить

Дана вправа є універсальною, її пропонують важким пацієнтам або після кризу. Поступово змінюючи різні характеристики, можна збільшити її складність для використання пацієнтами з середнім або дуже легким неглектом.


Дана складна модель розроблена з метою стимулювання пацієнта з неглектом до повного, вичерпного аналізу стимулів.

Пацієнти з лівостороннім неглектом схильні інтерпретувати початок слова, на основі його закінчення: наприклад, якщо прочитати «албанка», в лівій частині з’явиться «іспанка», пацієнт змушений здійснити паралексію й також читати «албанка» з зліва. Схожа ситуація у пацієнтів з правостороннім неглектом: якщо зліва написано «календар», а справа «календула» пацієнт схильний вважати, що справа написано, також, «календар». Дана тенденція підсилює, якщо в середині кожної групи порівнянь, однакове слово буде представлене одночасно в обох частинах екрану. У великій кількості груп, слова повторюються, з’являються справа і зліва, утворюючи пари різноманітними способами, що робить неможливим їх передбачення пацієнтом та гарантує можливість реабілітологу використовувати наведену вправу щодня, багато сесій поспіль.

Для ускладнення пошуку об’єктів і стимулювання пацієнта до більш широкого сканування простору, слова можуть бути представлені на різній відстані, спочатку вертикально, потім — горизонтально, поступово збільшуючи відстань від центру. Досягнення автоматизації сканування простору відбувається через поступове зменшення часу пред’явлення стимулів на екрані.

Порівняння сум

Вправа на просторові когніції.

Опис вправи

На екрані з’являються дві прості суми, одна — зліва, інша — справа, на змінній відстані, як вертикально — по медіані, так і горизонтально. Пацієнту пропонують по порядку їх прочитати, перевірити, висловити міркування з приводу результатів (однакові/різні), що вимагає адекватного когнітивного опрацювання сприйнятих даних; повідомити цифри, що складають 2 суми. Після зникнення завдання з екрану пацієнт має відтворити всі цифри обох сум в строгій відповідності до початкового порядку. Гомогенним чином, в запропонованих робочих групах представлені суми з однаковими характеристиками (перший і другий доданок можуть складатися з однієї або двох цифр, повторюваної цифри і т. д.), щоб змусити пацієнта з неглектом сканувати повністю всю суму, без чого він міг би допустити помилку. Найбільшою складністю є те, що нічого не натякає про існування другої цифри. Умови виконання ще більше ускладнюються, коли число з 2 цифр, всупереч очікуванням, показано тільки в другому доданку.

В багатьох групах цифри справа і зліва повторюються, утворюючи різноманітні пари, що робить для пацієнтів неможливим передбачення їх появи та гарантує реабілітологу можливість використовувати вправу кожного дня, безліч послідовних сесій.

Демонстрація вправ:

У п’яти випадках результати суми будуть однаковими, у п’яти — відрізнятимуться. Щоб стимулювати пошук символів та змусити пацієнта до більш широкого сканування простору, суми можуть бути представлені на змінних дистанціях, спочатку по вертикалі, потім по горизонталі, на прогресуючій дистанції від центру. Автоматизація сканування досягається за рахунок прогресуючого зменшення часу перебування стимулу на екрані.

Для кого пiдходить

Дана вправа може використовуватися в роботі з різними типами хвороб. Прості налаштування підходять тяжко хворим або тим, що одразу після кризу. Модифікуючи за градієнтом різні характеристики, можливе збільшення складності таким чином, щоб пацієнти з середнім або досить легким неглектом мали змогу її використовувати. Враховуючи велике мнемічне навантаження, пацієнту слід працювати на простіших рівнях, аніж в аналогічних вправах, наприклад «Порівняння слів».


Пошук слів

Вправа на просторові когніції.

Опис вправи

Пацієнту пропонується якомога швидше знайти, прочитати та натиснути на одне слово, що відноситься до специфічної категорії, яка вказується до появи схеми. Кожна робоча група складається з 18 змін екрану. Для кожної з яких створені списки з 12 слів (містять 6 або 7 букв), розміщених рівномірно в трьох секторах екрану (лівому, правому, по центру), кожен з них містить слово зображене горизонтально, вертикально, по діагоналі (висхідні й низхідні). Різна орієнтація слів ускладнює задачі пошуку й читання.

Горизонтальні слова можуть провокувати появу пропусків або паралексію зі сторони неглекту. Орієнтація по діагоналі, зверху до низу, й навпаки, є самою складною, так як окрім презентації додається ще одна складність — знайти початок слова, зміщаючи центр уваги, як горизонтально вліво, так і по вертикалі. Для кожної зміни екрану передбачене цільове слово-стимул, що з’являється однакову кількість разів в кожному секторі, в кожному з 4 способів написання. Для уникнення научіння пацієнта пошуку стимулів тільки певного виду, окреме слово-стимул з’являється декілька разів в різних позиціях, з різними словами; кожне слово-стимул з’являється мінімум 2 рази як відволікаючий стимул, коли цільове слово належить до іншої семантичної категорії.

Також відволікаючі стимули, подібним чином, з’являються декілька разів в робочих групах, написані по іншому, що робить неможливим впізнавання завдання пацієнтом і зобов’язує його кожного разу здійснювати повне сканування екрану. Дана структурна характеристика вправи гарантує можливість реабілітологу використовувати її щодня.

Для кого пiдходить

Вправу корисна для пацієнтів з середнім, легким і дуже легким неглектом.


Подвійне завдання

Вправа на просторові когніції.

Опис вправи

Вправа розроблена для стимулювання пацієнта до автоматизованого сканування простору: пацієнт має сканувати простір з зростаючою швидкістю й меншими затратами уваги. Вона потребує виконання двох завдань одночасно. Пацієнт зможе продемонструвати відповідний результат виконання вправи тільки у випадку, якщо дослідження всього простору не буде вимагати надмірних когнітивних затрат, котрі необхідні і для виконання відволікаючого завдання, і тільки в тому випадку, якщо ефективне виконання відволікаючого завдання не заважає пацієнту організовувати відповідь на цільовий стимул, який має бути активованим автоматичним процесом аналізу даних.

Подвійне завдання — вправа для посилення автоматизованого дослідження простору: від пацієнта вимагається виконання більш швидкого сканування простору, з меншими затратами. Вправа полягає в виконанні двох одночасних завдань: читання коротких слів, які з’являються в центрі екрану, і видалення червоних ліній, котрі знаходяться в змінних точках на бокових краях екрану, і горизонтально зростають в напрямку до протилежного.

Пацієнт повинен як можна швидше прочитати слово, яке реабілітолог робить видимим, натискаючи на клавішу, і нажати на іншу клавішу для того, щоб зупинити й видалити кожну лінію, як тільки вона буде сприйнята. Основна задача — читання — концентрує увагу пацієнта по центру екрану та зобов’язує до швидкого сканування екрану у напрямку країв, для того щоб помітити наявність червоної лінії. Лексичні елементи для читання були обрані з 4 або 5 букв, з частим повторенням графічно схожих слів, для збільшення складності розпізнавання окремих слів. Індикатором прогресу є середній час, витрачений на прочитання слів, і довжина червоних ліній, що з’являються в лівій та правій частині екрану. Зокрема, різниця довжини оригінальних ліній з лівої та правої сторони має бути наближеною до 0.

Вправа потребує швидкого темпу виконання, з цієї причини вона поділена на 10 частин, в кожній з яких з’являється 8 ліній.

Для кого пiдходить

У зв’язку зі складністю вправи її пропонують пацієнтам з легким і дуже легким неглектом.