Назад до Giunti Psychometrics

Які вправи обрати спеціалісту?

Програма нейрокогнітивної реабілітації розробляється індивідуально для кожного пацієнта на базі комплексної нейропсихологічної діагностики всіх когнітивних функцій. Виходячи з результатів такої діагностики, фахівець визначає:

Додатково необхідно враховувати:

Перераховані вище фактори допомагають фахівцю визначити «стартові точки» та набір завдань для побудови корекційної програми. Один раз в 2–3 місяці необхідно переглядати програму, вносити певні корективи, в залежності від прогресу пацієнта в кожному із блоків завдань.

На прикладі РДУГ («Розлад дефіциту уваги та гіперактивності») розглянемо, як може змінюватися стратегія побудови індивідуальної корекційної програми.

Згідно діагностичного статистичного керівництва п’ятого перегляду (DSM-5), РДУГ буває трьох типів:

При кожному типі РДУГ є свій провідний дефіцит, на якому і акцентується основна увага при складанні корекційної програми:

При РДУГ неуважного типу основний акцент припадає на блок «Увага», а при РДУГ імпульсивного типу — на виконавчі вербальні та невербальні функції.

При визначенні «стартових точок» програми також важливо враховувати ступінь вираженості даних дисфункцій. У блоці «Увага» є ряд вправ, зокрема «Альфа», «Бета», «Гама», «Дельта», які представляють різні рівні складності завдань на тренування уваги. Кожне із цих завдань можна регулювати за рівнем складності через спеціальні налаштування (ступінь вираженості стимулу на фоні, ступінь схожості цільових та відволікаючих стимулів, відсоток відволікаючих стимулів, тощо). В залежності від вираженості симптомів РДУГ неуважного типу обирається відповідна вправа, для якої індивідуально налаштовується «точка старту».

Наприклад, при легкому ступені неуважності програму слід починати з вправи «Гама», і, поступово ускладнюючи рівень, переходити до «Дельти», а при важкому ступені неуважності «стартовою точкою» буде вправа «Бета». Вправа «Альфа» підходить для важких пацієнтів, відразу після кризу, з важкими органічними порушеннями.

Одним з найважливіших принципів в складанні корекційної програми є робота на випередження і принцип «оптимальної складності завдань». Програма ERICA дозволяє спеціалісту управляти різними параметрами в межах однієї вправи, таким чином забезпечуючи оптимальну складність завдань для конкретного пацієнта.