ERICA — створена для нейрореабілітації пацієнтів різного ступеню тяжкості когнітивного дефіциту


Надає можливість фокусуватися на певних функціях та відпрацьовувати різні процеси всередині кожної функції. Всі вправи відрізняються рівнем складності. Зміна множинних параметрів забезпечує максимальну адаптацію програми під пацієнта.

Зокрема, ERICA може бути використана в планах реабілітації пацієнтів:

з нейродегенеративними захворюваннями - хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, деменція з тільцями Леві та ін.

з судинними захворюваннями головного мозку - ішемічні та геморагічні інсульти, хронічна ішемія мозку

зі змішаними судинно-дегенеративними захворюваннями - змішана деменція

після черепно-мозкових травм, коми, нейрохірургічного втручання, при новоутвореннях мозку

при нейроінфекціях та демієлінізуючих захворюваннях - ВІЛ асоційована енцефалопатія, розсіяний склероз

при психічних розладах - афективні розлади, шизофренія, посттравматичний стресовий розлад


ERICA гарантує ефективність методики незалежно від причини появи та механізму розвитку когнітивних дисфункцій.