ERICA - розроблена на основі передових моделей реабілітації дефіциту когнітивних функцій


Програмне забезпечення призначене для відновлення та корекції —уваги, пам'яті, просторових когніцій, вербальних виконавчих функцій, невербальних виконавчих функцій.

Методологія ERICA базується на припущені, що вправа завжди повинна бути відкаліброваною з врахуванням  індивідуальних когнітивних дисфункцій пацієнта та постійно дозволяти реабілітологу підвищувати рівень активності.

Всі вправи в методиці дозволяють реабілітологу варіювати, змінювати відразу декілька параметрів, щоб адаптувати кожну сесію до мінімальних покращень пацієнта при збереженні постійного рівня роботи: форма, колір, розмір (для графічних стимулів), структурні характеристики (для лексичних стимулів), кількість стимулів, колір фону, тривалість пауз між стимулами, місце появи, спосіб представлення, максимальний час відгуку та ін.

Кожен рівень роботи має достатньо матеріалу для гарантування неповторності завдань та можливості більш ефективного використання пацієнтом програми реабілітації. Великий вибір репертуарів, множинні варіанти послідовності в заданому порядку виконання, як в кожній вправі, так і в напрямку та методиці в цілому, дозволяє скоротити час підготовки методичного матеріалу для сеансів та економити час реабілітолога.

ERICA забезпечує ефект зростаючої складності: 

складність може постійно підвищуватись, адаптуватись до прогресуючих змін, мінімальних покращень в роботі пацієнта, постійно гарантувати результативні сеанси реабілітації.